An Attempted Balance of Poland’s Involvement in the Military Intervention and Stabilization Process in Iraq in the Years 2003-2008  Cover Image

Próba bilansu zaangażowania Polski w interwencję zbrojną i proces stabilizacji Iraku w latach 2003-2008
An Attempted Balance of Poland’s Involvement in the Military Intervention and Stabilization Process in Iraq in the Years 2003-2008

Author(s): Marcin Lasoń
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Celem artykułu jest próba dokonania bilansu zaangażowania Polski w interwencję zbrojną i proces stabilizacji Iraku. Autor podejmuje się nakreślenia go w aspekcie politycznym, gospodarczym i wojskowym. Ze względu na aktualność tematyki oraz trudności związane z dostępem do materiałów źródłowych tekst stanowić może jedynie pewne wprowadzenie do zagadnienia. Tym bardziej że dopiero w miarę upływu czasu będzie można stwierdzić czy doświadczenia wyniesione z udziału w operacji koalicyjnej w Iraku zostały właściwie spożytkowane. Dotyczy to zarówno polityków, jak i wojskowych. W artykule wyodrębnić można dwie główne części. Pierwsza poświęcona jest realizacji decyzji o wycofaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) z Iraku, a kolejna wnioskom i próbie bilansu udziału Polski w interwencji zbrojnej i procesie stabilizacji Iraku.

  • Issue Year: 330/2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 77-94
  • Page Count: 18
  • Language: Polish