REVIEWS Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
REVIEWS

Author(s): Stanislava Vujnović, Kornelije Kvas, Lidija Mustedanagić, Ljiljana Pešikan Ljuštanović, Irena Arsić
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Невена Варница - Дарко Гавриловић, Поља културе средњевековне Србије, Бесједа, Бања Lyka 2004. Ирвна Aрсић - Предраг Станојевић, Крај књижевности старог Дубровника, Филолошки факултет у Београду, Народна књига, Београд 2002 Љиљана Пешикан-Љуштановић - Петар Марјановић, Мала исШорија српског позоришта. XIII—XXI век, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2005, 608 стр Лидија МусШвданаГић - Волфганг Кајзер, Гротескно у сликарству и песништву, Светови, Нови Сад 2004, превод Томислав Бекић Корнелије Квас - Лдријана Марчетић: Фигуре приповедања, Народна књига/Ллфа, Београд 2003 Stanislava Vujnović - ЖAНРОВИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, бр. 2, уредници 3oja Карановић и Селимир Радуловић, Филозофски факултет, Орфеус, Нови Сад 2005

  • Issue Year: 54/2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 205-234
  • Page Count: 30
  • Language: Serbian