Poland’s Foreign Policy during the Breakthrough of 1989 Cover Image

Polityka zagraniczna Polski przełomu 1989 roku
Poland’s Foreign Policy during the Breakthrough of 1989

Author(s): Jacek Czaputowicz
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Polska Rzeczpospolita Ludowa nie była państwem w pełni suwerennym. W wymiarze wewnętrznym władzę sprawowała PZPR z nadania Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, rząd nie reprezentował społeczeństwa, system był niedemokratyczny, a opozycja represjonowana. W wymiarze zewnętrznym Polska była państwem satelickim wobec ZSRR, jej polityka zagraniczna była podporządkowana interesom obcego mocarstwa. System komunistyczny został Polsce narzucony, przyczyniając się do pogłębienia się dystansu cywilizacyjnego w stosunku do świata zachodniego.

  • Issue Year: 330/2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 16-31
  • Page Count: 16
  • Language: Polish