Polish Eastern Policy in the Period of Cohabitation after 2007 Cover Image

Polska polityka wschodnia w okresie koabitacji po 2007 roku
Polish Eastern Policy in the Period of Cohabitation after 2007

Author(s): Radosław Grodzki
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Przyspieszone wybory do parlamentu w Polsce w 2007 r. przeprowadzone zostały w dniu 21 października 2007 r. w związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Uchwały z dnia 7 września 2007 r. o skróceniu kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i wydanym w jej następstwie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Issue Year: 330/2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 31-56
  • Page Count: 26
  • Language: Polish