Is Transition from “Historical Policy” to “Prospective Policy” Possible in Polish-Russian Relations?  Cover Image

Czy w stosunkach polsko-rosyjskich możliwe jest przejście od „polityki historycznej” do „polityki perspektywicznej”?
Is Transition from “Historical Policy” to “Prospective Policy” Possible in Polish-Russian Relations?

Author(s): Ryszard Zięba
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Obserwując politykę wschodnią Polski w całym okresie od początku przemian demokratycznych w 1989 r., można zauważyć, że stosunki polsko-rosyjskie zdominowane są problemami, a nie sukcesami. Podejmowane, zarówno przez Warszawę, jak i Moskwę, próby nawiązania dobrosąsiedzkiej współpracy natrafi ają na przeszkody, które wskazują na istniejące poważne różnice zdań i interesów obu państw. Całość tych spraw dzielących Polskę i Rosję można ująć w czterech punktach.

  • Issue Year: 330/2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 179-190
  • Page Count: 12
  • Language: Polish