Report from National Scientific Conference „Research and Media Studies Perspectives. Media and Society – Problems and Challenges”, Wrocław, May 14–15, 2018 Cover Image

Ogólnopolska konferencja naukowa „Studia i perspektywy medioznawcze. Media a społeczeństwo – współczesne problemy i wyzwania”, Wrocław, 14–15 maja 2018
Report from National Scientific Conference „Research and Media Studies Perspectives. Media and Society – Problems and Challenges”, Wrocław, May 14–15, 2018

Author(s): Izabela Bogdanowicz
Subject(s): Media studies, Conference Report
Published by: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Issue Year: 74/2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 168-170
  • Page Count: 3
  • Language: Polish