REVIEWS Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
REVIEWS

Author(s): Radmila Obradović, Ivan Knjižar, Žarko Bošnjaković, Snežana Božić, Svetlana Tomin, Milivoje Mlađenović, Marija Letić, Jelena Novaković, Goran M. Maksimović, Nedeljka V. Perišić Bjelanović, Olivera Radulović, Slavko Petaković, Danijela Petković, Tihomir Brajović
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Тихомир Брајовић - Colloque international La litterature serbe dans le contexte europeen: texte, contexte et in- tertextualite, 29 et 30 Septembre 2010, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine MSHA, Bordeaux, France Данијела Пешковић - Ликови усмене књижевносши, зборник радова, ур. Снежана Самарџија, Институт за књижевност и уметност, Београд 2010, 314 стр Славко Петаковић - 3. Бојовић, Стари Дубровнику српској књижевности, Службени гласник, Београд, 2010, 233 стр.) Оливера Радуловић - Иван Негришорац, Лирска аура Јована Дучића, завод за уџбенике, Београд 2009 Недељка Перишић - Горана Раичевић, Коментари „ Дневника о Чарнојевићу” Милоша ЦрњанскоГ, „Академска књига”, Нови Сад 2010 Јелена Новаковић - Београд-Требиње, Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет, Дучићеве вечери поезије, Требиње 2010 Горан Максимовић - Песништво и књижевна мисао Миодрага Павловића, зборник радова, уредио: др Јован Делић, Институт за књижевност и уметност - Учитељски факултет Београд, Београд 2010 Јелена Новаковић - Песништво и књижевна мисао МиодраГа Павловића, Београд, Институт за књижевност и уметност - Учитељски факултет, Београд 2010 Миливоје Млађеновић - Светозар Кољевић, Одјеци речи, Службени гласник, 2009, 386 стр Свешлана Томин - Славица Гароња-Радованац, Жена у српској књижевности, Дневник, Нови Сад 2010, стр. 401 Снежана Божић - Тихомир Брајовић, Кратка историја преобиља, критички бедекер кроз савремену српску поезију и прозу, Агора, Зрењанин 2009 Жарко Бошњаковић и Иван Књижар - Alan Davies, Glossary of Applied Linguistics, Edinburgh University Press, Edinbourgh 2005 Радмила Обрадовић - Милосав С. Вукићевић : Прилози Гружанском речнику, Ниш 2008, стр. 88

  • Issue Year: 58/2010
  • Issue No: 3
  • Page Range: 633-690
  • Page Count: 58
  • Language: Serbian