REVIEWS Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
REVIEWS

Author(s): Svetlana Šeatović Dimitrijević, Nedeljka V. Perišić Bjelanović, Bojana Stojanović Pantović, Dragana Beleslijin, Dragoljub Perić, Ružica Farmakovski, Slobodan PAVLOVIĆ
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Слободан Павловић - Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић. Фонологија српског језика. Београд - Нови Сад: Институт за српски језик САНУ - Београдска књига - Матица српска, 2010, 524 стр. Ружица Фармаковски - Рајна Драгићевић, Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2010, стр. 248 Драгољуб Перић - Ликови усмене књижевности, уредник Снежана Самарџија, Институт за књижевност и уметност, Београд 2010 Драгана Белеслијин - Јелка Ређеп, Катарина Кантакузина, грофица Цељска, Завод за уџбенике, Београд 2010 Бојана Сшојановић Паншовић - Jelena Novaković: Recherches sur le Surrealisme, Izdavačka knjižamica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci - Novi Sad 2009 Недељка Перишић - Поглед на две обале, зборник радова са научног скупа „Пјесничка ријеч на извору Пиве”, „Београдска књига” и Центар за културу Плужине, уредио Јован Делић, Београд 2010 Свешлана Шеашовић-Димишријевић - Александар Милановић, Језик српских песника, Завод за уџбенике, Београд 2010

  • Issue Year: 59/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 481-507
  • Page Count: 28
  • Language: Serbian