MIROSLAV PANTIĆ (9.7.1926-16.9.2011) Cover Image

МИРОСЛАВ ПАНТИЋ (9.7.1926-16.9.2011)
MIROSLAV PANTIĆ (9.7.1926-16.9.2011)

Author(s): Branko Letić
Subject(s): Obituary
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Мирослав Пантић je један од ретких научника чије je име постало парадигма за књижевног историчара, посебно писане ренесансне и барокне књижевности, понајвише дубровачке, и усмене српске поезије од средњег века до времена Вука Караџића, и то: по егзактно мерљивим научним доприносима и по ауторитету иза којег стоји низ његових следбеника, компетентних књижевних историчара. Његово научно дело је разноврсно, у распону од књижевноисторијских студија, малих монографија о многобројним писцима од 15. до 18. века, целовитих синтеза културног и књижевног рада (на пример, обимна Књижевност на тлу Црне Горе од 16. до 18. века), прегледа поетика читавих епоха (Поетика хуманизма и рене- сансе, 1 и 2), и појединих писаца („Поетика Марина Држића“, „Гундулићева пое- тика“) до студија о дотицајима и прожимањима нашег усменог и писаног умет- ничког стваралаштва од 15. до 18. века.

  • Issue Year: 59/2011
  • Issue No: 3
  • Page Range: 811-814
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian