REVIEW Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
REVIEW

Author(s): Sonja Petrović, Predrag Jašović, Svetlana Šeatović Dimitrijević, Vladan Bajčeta, Radivoje B. Mikić, Ivana Mijić, Gorana S. Raičević, Milina Ivanović-Barišić, Nataša Ž. Dragin
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Наташа Драгин - Мариана Димитрова. „^гичее Златоуст". Средновековен бшгарски паметник сђс слова и поучен^ от началото на XIV век. Софил: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2011, стр. 340 + 40 факс Милина Иеаноеић-Баришић - Софија Милорадовић. Музички жаргон младих и молодежнми My3UKanbHuu сленг. Компаративни поглед. Београд: Етнографски институт САНУ - Институт за српски језик САНУ Посебна издања, књ. 76, 2012, 308 стр Горана Раичевић - Жанета Ђукић Перишић. Писац и прича: Стваралачка биографија Иве Андрића. Нови Сад: Академска књига, 2012 Ивана Mujuh - Љиљана Пешикан Љуштановић. Госпођи Алисиној десној нози. Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2012, 151 стр Радивоје Микић - Соња Чабрић. (Раз)откривања или о песничкој збирци „Откровење“ Растка Петровића. Београд: Службени гласник, 2012 Владан Бајчета - Споменица Скендера Куленовића. Поводом стогодишњице рођења (1910-2010). Београд: САНУ, 2011 Владан Бајчета - Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности. Зборник радова. Бања Лука - Источно Сарајево, 2011 Светлана Шеатовић Димитријеvић - Александар Петров. Пре прошлости I, II. Београд: Службени гласник, 2011 Предраг Јашовић - Јован Љуштановић. Књижевност за децу у огледалу културе. Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2012 Соња Петровић - Светлана Томин. Мужаствене жене српског средњег века. Нови Сад: Академска књига, 2011, 260 стр

  • Issue Year: 61/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 255-297
  • Page Count: 43
  • Language: Serbian