REVIEW Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
REVIEW

Author(s): Dragana Vukićević, Marjana Ćosović, Nikolina M. Matić, Vuk M. Petrović, Marko Avramović, Jovan M. Delić, Vladan Bajčeta, Dragan Hamović, Adrijana Marčetić, Radojka M. Vukčević, Vojislav Jelić, Irena Špadijer
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Ирена Б. Шпадијер - Зоран Ракић. Српска минијатура XVI и XVII века. Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду - Институт за теолошка истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Света српска царска лавра Хиландар, 2012, 356 стр Војислав Јелић - Приручник из реторике Јована Рајића. Аутограф идентификовао, критичко издање текста приредио, превео и уводном студијом и коментаром пропратио Ненад Ристовић. Београд: Завод за уџбенике, 2013, 322 Радојка Вукчевић - Александра В. Јовановић. Гласови и тишине у критичком дискурсу о британској књижевности двадесетог века. Београд: Моно и мањана, 2012 Адријана M. Марчетић - Јован Попов. Двобој као књижевни мотив, тематолошка студија. Нови Сад: Академска књига, 2012 Владан С. Бајчета - Песничка поетика Оскара Давича. Зборник радова. Београд - Шабац: Институт за књижевност и уметност - Библиотека шабачка, 2013 Драган Л. Хамовић - Леон Којен. Огледи о поезији. Београд: Чигоја штампа, 2012 Марко Аврамовић - Јован Делић. Иван В. Лалић и њемачка лирика. Београд - Источно Сарајево: СКЗ - Институт за књижевност и уметност - Филозофски факултет Источно Сарајево, 2011 Владан С. Бајчета - Андрић између Истока u Запада. Зборник радова поводом педесетогодишњице добијања Нобелове награде за књижевност [1961-2011]. Бања Лука: Анурс, 2012 Јован М. Делић - Драган Хамовић. Раичковић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Едиција Повеља, 2011 Марко Аврамовић - Кристијан Олах. Књига-Бог. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2012 Марјана Д. Ћосовић - Станиша Величковић. Приповедање и поетичко мишљење. Ниш: Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу, 2011 Вук M. Петровић - Хелиотропна мисао: рецепција стваралаштва Драгана Стојановића. Београд: Досије студио и Катедра за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета, 2011 Николина M. Матић - Горан Максимовић. Критичка гозба. Београд - Ниш: Рашка школа - Издавачки центар Филозофског факултета Универзитета у Нишу, 2012 Марјана Д. Ћосовић - Ранко Поповић. Парадокси и молитве: огледи о српском пјесништву 2. Ниш - Бања Лука: Филозофски факултет у Нишу - Филолошки факултет у Бањој Луци, 2013 Драгана Б. Вукићевић - Трећа конференција наратолога: Смернице развоја наратологије - ка јединству или различитости [Emerging Vectors of Narratology: Towards Consolidation or Diversifiction], Париз, 29-30. март 2013

  • Issue Year: 61/2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 839-898
  • Page Count: 60
  • Language: Serbian