Monuments wanted and unwanted Cover Image

Pomníky chtěné a nechtěné
Monuments wanted and unwanted

Author(s): Adam Zítek
Subject(s): Scientific Life
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
Keywords: monuments; Poland; analysis; coming to terms with the past

Summary/Abstract: Dnes již pravidelné jízdy ruských motorkářů napříč Evropou v souvislosti s oslavami konce druhé světové války nepřímo připomínají rozdíly v historické paměti evropských národů. Jedním ze států, kde tyto přejezdy obvykle vyvolávají negativní reakce, bylo v loňském roce také Polsko. Rozdíly v historické paměti se netýkají jen konce druhé světové války, ale i poměrně razantního přístupu k období, které následovalo po skončení konfliktu – vlády komunistické strany.

  • Issue Year: XII/2018
  • Issue No: 01
  • Page Range: 128-133
  • Page Count: 6
  • Language: Czech