Interest in falsehood is primary Cover Image

Primaran je interes za neistinu
Interest in falsehood is primary

Author(s): Milan Damjanović
Subject(s): Philosophy
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Nedramatsko, ali zato odlučno pitanje opstanka socijalizma u svakom istorijskom času mora biti nešto što je po sebi razumljivo za istorični način mišljenja, jer socijalizam nije teorija što propisuje ili pak predskazuje svetskoistorijski tok stvari, niti je ideal koji, jednom fiksiran, bezuslovno povlači za sobom određeno ponašanje ljudi i određeno povesno zbivanje, već je realno istorijsko kretanje što polazi od aktualnog stanja stvari, u kome se društveno-istorijska istina otkriva i prikriva, u kome, u stvarno iskrenom naporu idejnog i praktičnog pridržavanja socijalističkih principa, ostaje otvorena mogućnost neuspeha i promašaja, zato što je kriterijum utvrđivanja socijalističke stvarnosti upravo kao i kriterijum utvrđivanja »socijalističke istine« neočigledan, uvijen u neistinu, pa zahteva neprekidnu kritiku što uvek pretpostavlja samokritiku u zaista ozbiljno shvaćenoj istorijskoj relativnosti.

  • Issue Year: 1971
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 535-545
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian