Autonomia confesiunilor religioase şi discriminarea la locul de muncă Cover Image
  • Price 4.50 €

Autonomia confesiunilor religioase şi discriminarea la locul de muncă
Autonomia confesiunilor religioase şi discriminarea la locul de muncă

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Court case
Published by: Editura Rosetti International
Keywords: discriminare; libertate religioasă; locul muncii; confesiuni religioase; buna-credinţă a angajatului; drept comparat; directiva 2000/87/ce; egalitate de tratament;

Summary/Abstract: Autonomia confesiunilor religioase, derivată din libertatea religioasă colectivă, se traduce, în mediul de lucru, prin posibilitatea de a discrimina angajaţii din motive religioase sau morale. Pe parcursul acestei lucrări se va încerca să se specifice care este implicaţia acestei excepţii prezentă în legislaţia muncii anti-discriminatorii, analizând în acest sens atât conţinutul şi limitele drepturilor implicate, precum şi jurisprudenţa naţională şi comparativă, împreună cu doctrina Tribunalului de la Strasbourg cea mai relevantă în acest domeniu. La autonomía de las confesiones religiosas, derivada de la libertad religiosa colectiva, se traduce, en el ámbito laboral, en la posibilidad de discriminar a sus trabajadores por motivos de religión o moral. A lo largo de este trabajo se tratará de precisar cuál es el alcance de dicha excepción a la legislación laboral antidiscriminatoria, analizando para ello el contenido y límites de los derechos implicados, así como la jurisprudencia nacional y comparada junto con la doctrina del Tribunal de Estrasburgo más relevante en esta materia. The autonomy of religious denominations, derivative from the collective dimension of religious freedom, allows these entities to discriminate in their labor relations on the ground of religion. This paper is attempted to clarify the implications of this exception to the anti-discrimination labor laws by focusing both on the content and limits of the different rights involved, as well as on the national and comparative jurisprudence along with the latest doctrine set up by the European Court of Human Rights in this matter.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 4
  • Page Range: 1-15
  • Page Count: 15
  • Language: Romanian