Chronicle Cover Image

Kronika
Chronicle

Author(s): Daniel Haas Kianička, Elena Mannová, Gabriela Dudeková
Subject(s): History, Scientific Life
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: KONFERENCIA BANÍCTVO NA SLOVENSKU A V RUMUNSKU V 15. AŽ 18. STOROČÍ (12. ZASADNUTIE KOMISIE HISTORIKOV SLOVENSKA A RUMUNSKA) COLLEGIUM CAROLINUM 60-ROČNÉ A KONFERENCIA O HABSBURSKEJ MONARCHII AKO „KOOPERATÍVNOM IMPÉRIU“

  • Issue Year: 65/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 373-378
  • Page Count: 6
  • Language: Slovak