Value added tax -Obligation to identify ex officio a taxable person for VAT purposes - Taxable nature of veterinary medicine services - Principle of legal certainty - Principle of protection of legitimate expectations - Proportionality of accessories Cover Image

Taxă pe valoarea adăugată (TVA) – Obligație de identificare din oficiu a unei persoane impozabile în scopuri de TVA – Caracterul impozabil al serviciilor de medicină veterinară – Principiul securității juridice – Principiul protecției încrederii leg
Value added tax -Obligation to identify ex officio a taxable person for VAT purposes - Taxable nature of veterinary medicine services - Principle of legal certainty - Principle of protection of legitimate expectations - Proportionality of accessories

Author(s): Lucian Gherman
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Institutul National al Magistraturii
  • Issue Year: II/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 295-310
  • Page Count: 16
  • Language: Romanian