Humanities – Knowledge and Therapy Cover Image
  • Price 3.00 €

Ştiinţele umaniste – cunoaştere şi terapie
Humanities – Knowledge and Therapy

Author(s): Zdzisław Hryhorowicz
Subject(s): Literary Texts
Published by: Universitatea »1 Decembrie 1918« Alba Iulia
Keywords: knowledge; choose; mith; culture; poetry

Summary/Abstract: Gdyby sporządzić wykaz najważniejszych pytań naszej epoki, to wśród nich znalazłoby się niechybnie i takie: jak uprawiać humanistykę w nowym stuleciu? Przy czym potoczna świadomość łączy ze sobą wiedzę humanistyczną z postawą humanistyczną i domaga się od przedstawicieli humanistyki ostentacyjnego wręcz wyrażania i reprezentowania wartości w nieporównanie większym stopniu niż od przedstawicieli nauk ścisłych. Ich niejednokrotnie zresztą oskarża się właśnie o brak humanistycznego „myślenia wartościami”, jak można by było swobodnie i najogólniej nazwać humanistyczną orientację intelektualną. Oczywiście, pytanie o sposób szerzenia wiedzy i postawy humanistycznej stawiano sobie od dawna, ale dziś nabrało ono szczególnej energii i wymowy. Dlaczego? Pobieżna już nawet lektura rozmaitych wypowiedzi na temat stanu i perspektyw humanistyki czy to polskiej, czy europejskiej, czy wreszcie światowej wskazuje na daleko posuniętą rozbieżność opinii. Gdy jedni mówią o kryzysie, impasie, zastoju, spadku znaczenia, to inni uważają, że humanistyka znalazła się w szczególnie dobrej sytuacji i że potrafiła jej sprostać, skorzystać z szansy i dynamicznie poszerzyć obszary intelektualnego posiadania i władania. Dziś, wiele środowisk żywi przeświadczenie, iż era humanistyki właśnie nadchodzi i do niej przede wszystkim ma należeć ostatnie słowo o człowieku nowożytnym. Wydaje się, że dziś szczególnie silnie jest odczuwana wzajemna współzależność lub współzbieżność stanu humanistyki i stanu sztuki. Po drugie, świat ludzi i wytworów humanistycznych znajduje się w ciągłym ruchu, ruchu wartości. Po trzecie, kultura, a zwłaszcza kultura symboliczna stanowi podstawowy przedmiot zainteresowań współczesnej humanistyki. Po czwarte, humanistyka zajmuje się nie tylko badaniem, ale również współtworzeniem obrazu świata. Lapidarnie rzecz ujmując: posłannictwo dzisiejszej humanistyki to apprendre à être, uczyć być, uczyć istnienia, uczyć dla istnienia.

  • Issue Year: 10/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 116-123
  • Page Count: 6
  • Language: Romanian