A Comprehensive Study on Bulgarian Pronouns Cover Image

Рецензия: Цялостно изследване за българските относителни местоимения.Иван Г.Илиев. Теортия на относителността. Българските относителни местоимения - произход и развой. Част I и II: Весела, 2012.
A Comprehensive Study on Bulgarian Pronouns

Author(s): Natalia Radeva
Subject(s): Review, General Reference Works
Published by: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
  • Issue Year: 23/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 189-193
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian