Functions of the fairy tale narrative in the raising 
of preschool and early school-aged children Cover Image

Funkcje przekazu bajkowego w pracy wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Functions of the fairy tale narrative in the raising of preschool and early school-aged children

Author(s): Gabriela Bednarska
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Keywords: bajka; bajkoterapia; wychowanie; dziecko;

Summary/Abstract: W artykule wyodrębniono i szczegółowo omówiono cztery zasadnicze funkcje, jakie może pełnić bajka w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W częśc iwstępnej zakreślono podstawowe ramy definicyjne w odniesieniu do pojęcia wychowania w kontekście pracy z tekstem bajkowym. Następnie przedstawiono charakterystykę czterech funkcji przekazu bajkowego: 1) epistemiczną; 2) estetyczno-ludyczną ;3) modelującą; 4) terapeutyczną (korektywną).

  • Issue Year: X/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 131-146
  • Page Count: 16
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode