The Harmony of the Universe in Sirach’s Depiction of Celestial Bodies (Sir 43:1-10) Cover Image

Harmonia makrokosmosu w Syrachowym opisie ciał niebieskich (Syr 43,1-10)
The Harmony of the Universe in Sirach’s Depiction of Celestial Bodies (Sir 43:1-10)

Author(s): Andrzej Piwowar
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Keywords: Syr 43,1-10; harmonia kosmosu; stworzenie; Stwórca; firmament (niebo); słońce; księżyc; gwiazdy

Summary/Abstract: Syr 42,15 – 43,33 jest hymnem na cześć Stwórcy i Jego dzieła. Mędrzec wyraża w nim zachwyt nad stworzonym światem, który jest świadectwem wielkości, wszechmocy i piękna Boga. W 43,1-10 Syrach opisuje nieboskłon i ciała niebieskie (słońce, księżyc i gwiazdy). Tekst ten wyraża przede wszystkim ich niezwykłą wielkość i piękno. Jednak gdy wczytamy się dokładnie i wnikniemy głębiej w jego grecką wersję, to odkryjemy, że mówi on również o harmonii i ładzie w makrokosmosie, które z kolei świadczą o mądrości Stwórcy. Prezentacja księżyca (43,6-8) i gwiazd (43,9-10) wyraża wprost (explicite) powyższe prawdy. Natomiast w poetyckiej prezentacji firmamentu (43,1) i słońca (43,2-5) zawarte są one implicite, tzn. w znaczeniu słów takich, jak np. stereōma, oraz w zadaniach (funkcjach w świecie) przypisanych im przez Boga.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 31
  • Page Range: 97-122
  • Page Count: 26
  • Language: Polish