Being Afraid to be Scared? On the Folk Monsterarium and Demonology in Polish Cinema Cover Image

Strach się bać? O ludowym monstruarium i demonologii w kinie polskim
Being Afraid to be Scared? On the Folk Monsterarium and Demonology in Polish Cinema

Author(s): Piotr Skrzypczak
Subject(s): Anthropology, Customs / Folklore, Cultural Anthropology / Ethnology, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Keywords: horror; kino grozy; monstruarium; demonologia; adaptacja filmowa

Summary/Abstract: Pojęcia z monstruarium ludowego i ludowej demonologii zdominowały polskie kino grozy. Dla odbiorców kwestia granic gatunku kina grozy i horroru jest oczywista i zazwyczaj nie mają oni kłopotów z ich rozpoznaniem, kiedy idzie o interpretację motywów tematycznych czy estetycznych odwołujących się do doznawania odczucia lęku i grozy. Badaczom filmu kwestia formalnej definicji horroru nie wydaje się już tak prosta. W polskim kinie, podejmującym tematy i wątki „niesamowite”, bardzo rzadko zdarzały się filmy artystycznie udane i potrafiące spełnić postulat wywoływania wrażenia lęku u widza. Ludowe motywy, interpretowane przez naszą literaturę romantyczną, transponowane były w kinie polskim z różnym powodzeniem. Dowodzę tego w artykule poświęconym polskim filmom czerpiących tematy z motywów ludowych.

  • Issue Year: 61/2017
  • Issue No: 4-5
  • Page Range: 49-57
  • Page Count: 9
  • Language: Polish