There were no signs Cover Image
  • Price 4.50 €

Nie było znaków
There were no signs

Author(s): Wiktor Woroszylski
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: J. [Janina, żona] w uczelnianym komitecie partyjnym, wezwana w związku z podpisaniem listu w obronie Michnika.1 [...] J. wraca z komitetu, rano rozmowa podobna do moich gdzie indziej, przypieranie do muru, m.in. okazanie fotokopii dziennika Jana Józefa Lipskiego2, z którego wynika, że wraz z Michnikiem organizował zbieranie podpisów – odmowa J. czytania tego i rozmawiania tutaj na zasadzie materiałów policyjnych. Ktoś: „Dzienniki prywatne bywają materiałem historycznym”. J.: „Czy Lipski nie żyje?”. W rezultacie całej dyskusji zdecydowano przekazanie sprawy przynależności partyjnej J. jej organizacji wydziałowej...

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 73
  • Page Range: 108-123
  • Page Count: 16
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode