"Warum soll man müssen müssen?" - System und Gebrauchsaspekte zur Beschreibung von müssen und sollen im Deutschen
"Why do you have to have to" - System and pragmatic aspects of the description of modal modulators "müssen" and "sollen" in German

Author(s): Hans Rainge
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Autor próbuje w oparciu o teorię działań językowych dokonać analizy czasowników modalnych w języku niemieckim. Analiza ograniczona do wzajemnej relacji czasowników "müssen" i "sollen" uwzględnia trzy płaszczyzny: opis z punktu widzenia teorii działań językowych, analizę ontogenetyczną oraz rzeczywiste użycie w/w czasowników.

  • Issue Year: 1986
  • Issue No: 13
  • Page Range: 123-148
  • Page Count: 26
  • Language: German