Ecological aspects of special pedagogics Gestalt in context of development mental disability children and ASD children Cover Image

Ekologiczne aspekty pedagogiki specjalnej Gestalt w kontekście rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Ecological aspects of special pedagogics Gestalt in context of development mental disability children and ASD children

Author(s): Szymon Godawa
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Cultural Anthropology / Ethnology, Human Ecology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: mental disability; autism spectrum disorder ASD; special pedagogics Gestalt; ecology of sound; ecology of the area; ecology of nutrition

Summary/Abstract: The following article focuses on ecological aspects of Special Pedagogics Gestalt. This is a very important theme concerning working with children with mental disability and ASD. In this article, ecology of sound, ecology of the area, ecology of nutrition are of great importance.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 17
  • Page Range: 175-184
  • Page Count: 10
  • Language: Polish