Ks. Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno--teologiczne Cover Image

Ks. Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno--teologiczne
Ks. Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno--teologiczne

(Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). Ss. 266. PLN 27,90. ISBN 978-83-8061-225-9

Author(s): Łukasz Popko
Subject(s): Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii

Summary/Abstract: Book review

  • Issue Year: 7/2017
  • Issue No: 64/2
  • Page Range: 287-290
  • Page Count: 4
  • Language: Polish