Ukrainian-Polish lines of development of loan words Cover Image

Украинско-польские линии развития заимствованных слов
Ukrainian-Polish lines of development of loan words

Author(s): Danuta Budniak
Subject(s): Language studies, Eastern Slavic Languages
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Autorka rozpatruje problem rozwoju wyrazów zapożyczonych w historii języka w ramach porównania leksyki ukraińsko-polskiej. Dokładnej analizie zostały poddane wyrazy: chwila, kochać, mowa i kwiat. Rozpatrzony z punktu widzenia lingwistycznego niewielki materiał dał zupełnie nieoczekiwane wyniki świadczące o tym, że wiele wyrazów z zakresu paraleli ukraińsko-polskich uważanych dotąd za zapożyczenia z języka polskiego nie znajdują potwierdzenia statusu zapożyczeń.

  • Issue Year: 1991
  • Issue No: 25
  • Page Range: 51-64
  • Page Count: 14
  • Language: Russian