Christian elements in the anthroponymic system of Popovo according to tax records from XVI and XVII century Cover Image

Християнски елементи в антропонимичната система на Поповско според данни от данъчни регистри от XVI и XVII в
Christian elements in the anthroponymic system of Popovo according to tax records from XVI and XVII century

Author(s): Liljana Dimitrova-Todorova
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Western Slavic Languages, South Slavic Languages, 16th Century, 17th Century
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Referat powstał na podstawie materiału antroponimicznego byłego powiatu popowskiego (w północno-wschodniej Bułgarii), zachowanego w osmańskich rejestrach podatkowych г XVI i XVII w. Rozpatrywane w nim 54 imiona chrześcijańskie nadane przez cerkiew i ich derywaty tworzone na gruncie bułgarskim. W systemie słowotwórczym zapożyczonych imion chrześcijańskich ważna rolę odgrywały dwa typy podstaw: pełna i skrócona. W rozpatrywanym okresie dominowały imiona tworzone od podstaw skróconych. W tekście referatu są rozpatrywane nąjtypowsze zjawiska, występujące przy fonetycznym i morfematycznym skracaniu imion chrześcijańskich, a także środki słowotwórcze stosowane przy tworzeniu ich derywatów. Wyjaśnia sic też przyczyny warunkujące skróty antroponimiczne i wielką liczbę derywatów.

  • Issue Year: 1993
  • Issue No: 27
  • Page Range: 51-58
  • Page Count: 8
  • Language: Bulgarian