Corpus Linguistics and the Lexicon Cover Image

Corpus Linguistics and the Lexicon
Corpus Linguistics and the Lexicon

Author(s): Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
Subject(s): Computational linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Autorka analizuje miejsce i funkcje korpusów językowych w analizie leksykograficznej języka oraz w jej zastosowaniach leksykograficznych. Badana problematyka dotyczy akwizycji wiedzy leksykalnej z lingwistycznych danych korpusowych, wielokrotnego używania tej wiedzy w zadaniach leksykografii jedno- i wielojęzycznej oraz możliwych implikacji takich metodologii w analizie słownictwa języka naturalnego. W pracy poruszono zagadnienia automatycznej analizy językowych danych korpusowych i zaprezentowano ich przykłady na materiale języka angielskiego.

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 36
  • Page Range: 7-16
  • Page Count: 10
  • Language: English