Determinants of the Development of Public and Private Partnership (PPP) as the Possibilities of Supporting the Regional Tourist Economy Cover Image

Uwarunkowania rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jako możliwości wsparcia regionalnej gospodarki turystycznej
Determinants of the Development of Public and Private Partnership (PPP) as the Possibilities of Supporting the Regional Tourist Economy

Author(s): Patrycja Żegleń, Marcin Obodyński, Wojciech Czarny, Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Daniela Matusikova
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: partnerstwo publiczno-prywatne; gospodarka turystyczna; turystyka

Summary/Abstract: Celem artykułu badawczego jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (na przykładzie wybranych powiatów województwa podkarpackiego) oraz czynników przyczyniających się do rozwoju, jak również utrudniających rozwój tej koncepcji. W artykule zastosowano metodę desk research, obejmującą analizę danych pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych (literatura fachowa, Internet (web research). Wykorzystano takie techniki zbierania danych jak: CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAPI(wywiady wspomagane komputerowo). Ponadto w artykule wykorzystano wyniki badania własnego (pierwotnego), które uzyskano przy użyciu kwestionariusza ankiety.

  • Issue Year: 369/2017
  • Issue No: 4/2
  • Page Range: 370-385
  • Page Count: 16
  • Language: Polish