Empirical Analysis of Entrepreneurial Grants’ Volume in the Mazovian Voivodship Cover Image

Empiryczna analiza wielkości dotacji dla przedsiębiorców w województwie mazowieckim
Empirical Analysis of Entrepreneurial Grants’ Volume in the Mazovian Voivodship

Author(s): Łukasz Konopielko, Marta Rusak
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: dotacje; innowacje; programy operacyjne; Mazowsze; MSP

Summary/Abstract: Artykuł o charakterze badawczym jest próbą analizy preferencji przy wyborze projektów dotowanych ze środków unijnych wspierających przedsiębiorców. Przegląd przesłanek teoretycznych wskazujących na zasadność interwencji w postaci dotacji połączony jest z estymacją na próbie 235 obserwacji beneficjentów naboru wniosków w ramach jednego z działań adresowanych do przedsiębiorców na Mazowszu. Wyniki badania potwierdzają hipotezę, iż dotacje na projekty innowacyjne są mniejsze niż dotacje związane ze zwiększeniem już istniejących mocy produkcyjnych.Z uwagi na ograniczony potencjał innowacyjny przedsiębiorstw może to skutkować ograniczeniem możliwości absorpcji funduszy w ramach kolejnych programów dotacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, która skupiać się ma na wspieraniu innowacji.

  • Issue Year: 369/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 320-329
  • Page Count: 10
  • Language: Polish