Sheltered Housing and Assisted Living Facilities for the Elderly. A Socio-Economic Analysis Cover Image

Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych w ujęciu społeczno-ekonomicznym
Sheltered Housing and Assisted Living Facilities for the Elderly. A Socio-Economic Analysis

Author(s): Marta Giezek, Rafał Iwański
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: opieka długoterminowa; polityka społeczna; mieszkania chronione i wspomagane

Summary/Abstract: Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji organizowania przez samorządy mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób starszych wymagających wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Starzenie się populacji oraz trendy migracyjne stawiają przed samorządami nowe wyzwania związane z zabezpieczeniem potrzeb opiekuńczych wciąż rosnącej liczby niesamodzielnych seniorów.Koncepcja mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla osób starszych stanowi uzupełnienie oferty usług realizowanych w domach pomocy społecznej oraz w ramach usług opiekuńczych realizowanych środowiskowo w miejscu zamieszkania seniora. W pracy wykorzystane zostały dane statystyczne i finansowe dotyczące funkcjonowania i organizacji mieszkań chronionych i wspomaganych,domów pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych realizowanych w formie środowiskowej. Analiza zagadnień opiera się również na informacjach uzyskanych od osób zarządzających i realizujących świadczenia na rzecz niesamodzielnych seniorów w mieszkaniach chronionych.

  • Issue Year: 369/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 287-296
  • Page Count: 10
  • Language: Polish