About history as deconstructing identity. A philosophical voice in the discussion Cover Image

O historii jako dekonstruowaniu tożsamości. Filozoficzny głos w dyskusji
About history as deconstructing identity. A philosophical voice in the discussion

Author(s): Aleksandra Derra
Subject(s): Philosophy of History
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Keywords: Philosophy of history;

Summary/Abstract: Co łączy filozofi ę z historią i historiografią poza istnieniem historii filozofii? Filozoficzne teorie feministyczne, które są przedmiotem moim zainteresowań są na bardzo wiele sposobów naznaczone obecnością myślenia historycznego. Przede wszystkim dzielą z historią kobiet, która jest przedmiotem analiz książki Solarskiej i Bugajewskiego, wątpliwości metodologiczne.

  • Issue Year: 19/2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 158-162
  • Page Count: 5
  • Language: Polish