Materials after the discussion panel devoted to the book of Maria Solarska and Maciej Bugajewski "Contemporary French history of women. Achievements - perspectives - criticism " Cover Image

Materiały po panelu dyskusyjnym poświęconym książce Marii Solarskiej i Macieja Bugajewskiego „Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania – perspektywy – krytyka”
Materials after the discussion panel devoted to the book of Maria Solarska and Maciej Bugajewski "Contemporary French history of women. Achievements - perspectives - criticism "

Author(s): Tomasz Falkowski
Subject(s): Gender Studies, Gender history
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Keywords: Maria Solarska; Maciej Bugajewski; Contemporary French history of women;

Summary/Abstract: W toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, 17 maja 2011, odbyła się debata poświęcona książce Marii Solarskiej i Macieja Bugajewskiego pt. Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania – perspektywy – krytyka (Ofi cyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2009). W skład panelu dyskusyjnego weszli: autorzy książki, dr Aneta Niewęgłowska z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK i dr Aleksandra Derra z Instytutu Filozofi i UMK. Spotkanie, którego współorganizatorami było m.in. czasopismo „Klio” oraz MSKN Gender działające przy UMK, poprowadził autor niniejszego wprowadzenia.

  • Issue Year: 19/2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 155-157
  • Page Count: 3
  • Language: Polish