Applications of Competence Marketing in Job Offers. Research Findings Cover Image

Zastosowania marketingu kompetencji w ofertach pracy – wyniki badań
Applications of Competence Marketing in Job Offers. Research Findings

Author(s): Ewa Więcek-Janka, Maciej Szafrański
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: marketing kompetencji; oferta pracy; kompetencje pracowników; rozwój kompetencji pracowników

Summary/Abstract: W opracowaniu przedstawiono rozważania związane z koncepcją i zastosowaniem marketingu kompetencji. Celem głównym opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o zasadność wyodrębnienia marketingu kompetencji. Celem szczegółowym jest ocena działań marketingowych podejmowanych przez pracowników oferujących kompetencje w ujęciu instytucjonalnym i jednostkowym.W opracowaniu wykorzystano część wyników dwuetapowych badań, szczególnie zaś wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na próbie 438 jednostek.Badana próba obejmowała cztery grupy jednostek: ekspertów, marketingowców,przedsiębiorców i studentów. Badania zrealizowano w dwóch wariantach, A i B.Wariant A dotyczył oceny stosowania działań marketingowych w organizacjach oferujących kompetencje pracowników jako produkty. Wariant B obejmował taką samą ocenę osób prywatnie oferujących własne kompetencje. Badania zrealizowano w pierwszym kwartale 2017 roku.

  • Issue Year: 371/2017
  • Issue No: 6
  • Page Range: 372-385
  • Page Count: 14
  • Language: Polish