128. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins „Hansestädte im Konflikt. Kriesenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert“ Lüneburg, 28– –31 maja 2012 roku Cover Image

128. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins „Hansestädte im Konflikt. Kriesenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert“ Lüneburg, 28– –31 maja 2012 roku
128. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins „Hansestädte im Konflikt. Kriesenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert“ Lüneburg, 28– –31 maja 2012 roku

Author(s): Krzysztof Kwiatkowski
Subject(s): Conference Report
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Summary/Abstract: W dniach 28–31 maja 2012 r. odbył się w Lüneburgu kolejny, już 128. Zielonoświątkowy Zjazd Hanzeatyckiego Towarzystwa Historycznego (128. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins (HGV)), który tym razem poświęcony był udziałowi miast hanzeatyckich w konfl iktach w okresie od pełnego średniowiecza aż po epokę wczesnonowożytną. Organizatorami konferencji było samo Towarzystwo z przewodniczącym lokalnego komitetu organizacyjnego Thomasem Luksem na czele, a wsparcia finansowego udzieliły władze miasta Lüneburg.

  • Issue Year: 22/2012
  • Issue No: 3
  • Page Range: 210-216
  • Page Count: 7
  • Language: Polish