Debt, Violence and Impersonal Markets: Polanyian Meditations Cover Image

Adósság, erőszak és személytelen piacok: polányista meditációk
Debt, Violence and Impersonal Markets: Polanyian Meditations

Author(s): David Graeber
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy
Published by: Fordulat
Keywords: debt;antrophology;

Summary/Abstract: David Graeber polányista meditációi a piaci ideológia gyökereinek a feltárására tesznek– meglehetősen eredeti módon – kísérletet. Graeber érvelésének az értékelmélet, a csere antropológiai irodalma, valamint a legszélesebb értelemben vett gazdaság- és világtörténelem képezi a keretét. Az érvelés középpontjában adósság és érték viszonya áll, amelyet a szerző alkalmasabb elméleti kiindulópontnak tart egyén és társadalom megszokott szembeállításánál. Adósság és érték ellentéte két eltérő társadalomképet alapoz meg. Graeber szerint, amit társadalomnak nevezünk, értelmezhető (gyakran kölcsönös) kötelezettségek különböző formáin alapuló személyközi kapcsolatok végtelen hálózataként, és ugyanígy értelmezhető az emberi kreativitás és értékrealizáció arénáit magába foglaló elképzelt totalitásként is. Társadalmi kötelezettségek minden esetben személyközi kapcsolatok keretein belül jönnek létre, ezek a diádkapcsolatok pedig igencsak eltérő alapokon működhetnek (egyesek egy hétköznapi kommunisztikus logikán, mások a hierarchia precedenslogikáján, megint mások a kiegyensúlyozott és reciprok, vagy versengő csere logikáján alapulnak). Az adósság is ilyen társadalmi kötelezettség, amelynek mértékét azonban pontosan meg lehet állapítani, fel lehet becsülni a pénz mint számszerűsíthető és absztrakt közvetítő segítségével. A pénz tehát kettős jelleggel bír. Egyrészt szimbólum, amely társadalmi viszonyokat és kötelezettségeket,emberek egymás iránti jogait és kötelességeit fejezi ki, jelképezi. Másrészt egy elvont, mennyiségi arány, amely tárgyak közötti viszonyokat fejez ki, függetlenül a partikuláris tranzakcióban részt vevő személyektől, és ilyen értelemben úgy viselkedik,mint egy árucikk. Graeber egy nagy ívű, kísérleti, és igen eredeti történeti periodizáció körvonalait rajzolja meg annak alapján, hogy az egyes történelmi periódusokban első-sorban emberek közti viszonyokat kifejező jelképpénz (virtuális hitelpénz) vagy tárgyak közti viszonyokat kifejező árucikkpénz (érmepénz) dominanciája a jellemző. Graeber különösen a háború és az erőszak központi szerepét hangsúlyozza az egyik pénzforma másikkal történő felváltásában. Ezzel összhangban az adósság különböző ideológiáit az erőszakkal létrehozott és erőszak által fenntartott emberi kapcsolatok morális típusú legitimációjának igen hatékony (manapság is előszeretettel alkalmazott) eszközeiként tárgyalja, újszerű szempontokat kínálva annak megértéséhez, hogy miért is lehet hatékony egy ilyen típusú legitimáció.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 20
  • Page Range: 10-47
  • Page Count: 38
  • Language: Hungarian