„W świecie słów i znaczeń: Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne" [sprawozdanie]
"In the World of Words and Meanings: Appellative and Onomastic Vocabulary" [report]

Author(s): Joanna Ginter
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 140-142
  • Page Count: 3
  • Language: Polish