Professor Walery Pisarek and the Polish language Cover Image

Profesor Walery Pisarek i język polski
Professor Walery Pisarek and the Polish language

Author(s): Piotr Żmigrodzki
Subject(s): Theoretical Linguistics, Applied Linguistics
Published by: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 113-119
  • Page Count: 7
  • Language: Polish