The use of images in foreign language learning and their role in teaching from the pupil's view point Cover Image

Der einsatz von bildern im fremdsprachenunterricht und ihre rolle in daf-lehrwerken aus der schülersicht
The use of images in foreign language learning and their role in teaching from the pupil's view point

Author(s): Mirjana Pehar
Subject(s): Education, Foreign languages learning
Published by: Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne
Keywords: foreign language learning; education;

Summary/Abstract: U komunikacijski orijentiranoj nastavi stranih jezika slike igraju važnu ulogu. Stoga je u udžbenicima za njemački kao strani jezik potrebno utvrditi odgovaraju li vizualni elementi postavljenim nastavnim ciljevima i interesima učenika. Cilj ovoga rada je s jedne strane iznošenje metodičko-didaktičkih teorijskih osnova o funkciji slika i njihovoj primjeni u nastavi stranih jezika, a s druge strane provedenim se istraživanjem ukazalo na potrebu uvažavanja stavova učenika o slikama sadržanimu udžbenicima koje koriste.Rezultati provedenog istraživanja potvrđuju da većina učenika ima pozitivan stav prema slikama sadržanim u udžbenicima, ali ako se žele uzeti u razmatranje iskazi druge po brojnosti kategorije učenika koji prema slikama općenito imaju pozitivan stav, aliza slike sadržane u udžbenicima po kojima rade daju svoja kritička zapažanja, onda se može zaključiti da analizirani udžbeniciostavljaju prostora za bolju koncepciju u odnosu na vizualizacije i općenito na makro tipografsku komponentu. Stoga je bitno da nastavnici stranih jezika poznaju funkcije slika i odnos slike i teksta, što lako mogu provjeriti pomoću postavljenih kriterija za prosudbu slika. Nastavnici bi trebali imati barem temeljno znanje o makrotipografskoj komponenti koncepcije udžbenika, koja ukazuje na jasan odnos slike i teksta i obratno, što je osobito važno ako udžbenik ne sadrži autorove smjernice za rad s pojedinim slikama, te ako odnos slike i teksta nije dovoljno prepoznatljiv.Rezultate provedene analize trebalo bi uzeti u obzir u nastavi njemačkoga jezika i pri izradi novih udžbenika.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 265-304
  • Page Count: 40
  • Language: German