Good Media: A New Methodological Guide for Teachers Cover Image

Good Media: A New Methodological Guide for Teachers
Good Media: A New Methodological Guide for Teachers

Author(s): Monika Hossová
Subject(s): Social Sciences, Education, Communication studies, Book-Review
Published by: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

Summary/Abstract: Review of: Viera Kačinová (ed.): Dobré médiá. Príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách. Metodická príručka pre učiteľov. [CD-ROM]. Trnava : FMK UCM in Trnava, 2017. ISBN 978-80-8105-847-9.

  • Issue Year: 1/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 99-100
  • Page Count: 2
  • Language: English