Inteligența muzicală și lingvistică – dihotomie operantă
în dezvoltarea competențelor de comunicare Cover Image

Inteligența muzicală și lingvistică – dihotomie operantă în dezvoltarea competențelor de comunicare
Inteligența muzicală și lingvistică – dihotomie operantă în dezvoltarea competențelor de comunicare

Author(s): Diana Elena SÂRB
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Editura Eurostampa
Keywords: Tipuri de inteligență; sincretism; bilingvism; emisfere cerebrale; competențe de comunicare

Summary/Abstract: Cercetările realizate de specialiști demonstrează că există numeroase conexiuniîntre inteligența muzicală și cea lingvistică, altfel spus între muzică și limbă, susținute defaptul că ele se bazează pe funcţionarea unor sisteme identice la nivelul creierului. Unansamblu al creierului, cu sediul în lobii temporali, ajută oamenii să memoreze informațiilingvistice dar și muzicale, cum ar fi cuvinte și sensuri în limbă și melodii cunoscute dinmuzică. Alt sistem, fundamentat în lobii frontali, ne ajută inconștient să învățăm și săfolosim regulile care stau la baza funcţionării limbii şi a muzicii, ca regulile de sintaxă înpropoziții și normele de armonie, adică sintaxa muzicală.Aceste date conduc la concluzia că stimularea unui anumit tip de comunicare, muzicală sauligvistică, duce la dezvoltarea, prin iradiere, și a celuilalt mod, favorizând dezvoltarea unorcompetențe superioare pentru ambele domenii, întreținute de nivelurile celor două tipuri deinteligență, beneficiile recunoscute fiind bilaterale.

  • Issue Year: 2/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 55-69
  • Page Count: 15
  • Language: Romanian