Bolile profesionale la cântăreți Cover Image

Bolile profesionale la cântăreți
Bolile profesionale la cântăreți

Author(s): Rodica-Elena Mureşan
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Editura Eurostampa
Keywords: cântăreți; medicină ocupațională; afecțiuni vocale

Summary/Abstract: Cântăreții, ca şi orice altă categorie profesională, pot prezenta afecțiuni specifice,legate de locul de muncă şi modul de viață. Bolile specifice cântăreților includ afecțiunivocale, afecțiuni respiratorii şi scăderea de auz de tip trauma sonoră. O parte din acesteafecțiuni sunt menționate în legislația actuală de medicina muncii, ca fiind boli profesionalecu declarare obligatorie.Lucrarea de față îşi propune să treacă în revistă aceste afecțiuni dar şi altele,nemenționate în legislație, dar care pot compromite cariera unui artist vocal. Principalulmotiv de îngrijorare referitor la problemele de sănătate ale cântăreților este că acestea potdeveni handicapuri care să perturbe grav desfăşurarea activității profesionale a acestora şichiar să ducă la încheierea carierei. Pentru a evita aceste consecințe trebuie dezvoltatestrategii de prevenție care să ajute cântăreții să aibă o carieră lungă şi fără probleme desănătate vocală.

  • Issue Year: 2/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 39-45
  • Page Count: 7
  • Language: Romanian