Reviews and Notes Cover Image

Recenzje i noty
Reviews and Notes

Author(s): Ewa Olejniczak-Szałowska, Jerzy Jaskiernia, Marek Chmaj
Subject(s): Review
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Grzegorz Kryszeń, Temida 2, Białystok 2007, ss. 297 Polskie referendum akcesyjne, Mariusz Jabłoński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss. 353 Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Wojciech Sokół, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 676

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 04
  • Page Range: 117-134
  • Page Count: 18
  • Language: Polish