A friend Kovač Cover Image

Prijatelj Kovač
A friend Kovač

Author(s): Velimir Visković
Subject(s): Literary Texts
Published by: Bosansko Narodno Pozorište - Zenica

Summary/Abstract: U prvim vijestima nakon smrti Mirka Kovača govorilo se dosta o tome kojoj nacionalnoj tradiciji pripada njegov književni opus. Konstatirano je da je Mirko Kovač i srpski i hrvatski i bosanskohercegovački i crnogorski pisac. To je malo komplicirano, ali posve točno; sam Kovač se takvoj definiciji vlastitoga književnog identiteta nije opirao. Doista svakoj od tih nacionalnih tradicija on je na neki način pripadao! Hrvatskoj, jer je 1991. doselivši se u Hrvatsku (iz protesta ne samo prema Miloševićevu režimu, već i militantnome nacionalističkom ozračju među nerežimskom srpskom inteligencijom) te je odmah nakon dolaska počeo pisati na hrvatskome, ujedno prerađujući na hrvatski i svoje stare knjige koje su objavljivane u Frakturinu izdanju Sabranih djela.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 18
  • Page Range: 305-311
  • Page Count: 7
  • Language: Croatian