Aleksander Pawelec, Memories of the Years of Youth and World War II (1934-1945), Lututów-GdyniaPruszcz Gdański-Wieluń 2006, pp. 280. Cover Image

Aleksander Pawelec, Wspomnienia z lat młodości i II wojny światowej (1934–1945), Lututów-GdyniaPruszcz Gdański-Wieluń 2006, ss. 280.
Aleksander Pawelec, Memories of the Years of Youth and World War II (1934-1945), Lututów-GdyniaPruszcz Gdański-Wieluń 2006, pp. 280.

Author(s): Albin Głowacki
Subject(s): Interwar Period (1920 - 1939), Fascism, Nazism and WW II, Book-Review
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Prezentację tej niezwykłej książki wypada rozpocząć od przedstawienia jej Autora. Urodził się na ziemi wieluńskiej 13 grudnia 1915 r. w Żmudzie k. Lututowa w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. W Lututowie, który na zawsze stał się dla Niego Małą Ojczyzną, przeżył okres wczesnego dzieciństwa. Tu pobierał naukę w szkole powszechnej, tu związał się z Kościołem, tu – choć po kilkunastoletniej przerwie – spędził trudne cztery lata okupacji hitlerowskiej. Wcześniej jednak, bo w 1926 r., przeniósł się z rodzicami do Dąbrowy Rusieckiej w powiecie łaskim, gdzie nabyli oni gospodarstwo rolne.

  • Issue Year: 6/2006
  • Issue No: 6
  • Page Range: 176-180
  • Page Count: 5
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode