Child and, edited by Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobieli, Zdzisław Włodarczyk, Wieluń 2010, pp. 608. Cover Image

Dziecko i, pod red. Ewy Lewik-Tsirigotis, Grażyny Pietruszewskiej-Kobieli, Zdzisława Włodarczyka, Wieluń 2010, ss. 608.
Child and, edited by Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobieli, Zdzisław Włodarczyk, Wieluń 2010, pp. 608.

Author(s): Renata Bizior
Subject(s): Philosophy, Studies of Literature, Book-Review
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Już na wstępie należy zauważyć, że recenzowana monografia o niekonwencjonalnym tytule Dziecko I, pod redakcją zespołu złożonego z Ewy Lewik-Tsirigotis, Grażyny Pietruszewskiej-Kobieli i Zdzisława Włodarczyka, ze względu na zakres badawczy zasługuje na szczególną uwagę. Nadmienić trzeba koniecznie, że prezentowana książka została wydana przez Nauczycielskie Kolegium w Wieluniu.

  • Issue Year: 10/2010
  • Issue No: 10
  • Page Range: 195-210
  • Page Count: 16
  • Language: Polish