Ars bene dicendi in

Ars bene dicendi w „Mowie na nabożeństwie żałobnym za ś.p. Henryka Sienkiewicza” wygłoszonej przez ks. Bolesława Wróblewskiego w kościele farnym w Wieluniu 27 XI 1916 r.
Ars bene dicendi in "Speech at a memorial service for the late Henryk Sienkiewicz "delivered by priest Bolesław Wróblewski in the parish church in Wieluń on November 27, 1916.

Author(s): Grzegorz Majkowski
Subject(s): History of Church(es), Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Rhetoric
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: W artykule ukazano retoryczne mechanizmy treści w Mowie na nabożeństwie żałobnym za ś. p. Henryka Sienkiewicza. Tekst ten został wygłoszony przez ks. Bolesława Wróblewskiego w kościele farnym w Wieluniu 27 XI 1916 r., w czasie trwania I wojny światowej. Nadawca odwołuje się do wartości narodowych i chrześcijańskich. Retoryczne mechanizmy treści ujawnione w tekście, to wspólnota świata, emocjonalność odbioru, uproszczone wartościowanie, bezalternatywność wyboru. W tekście perswazja dominuje nad informacją. Mowa na nabożeństwie żałobnym… jest nie tylko hołdem złożonym wybitnemu polskiemu pisarzowi – Henrykowi Sienkiewiczowi, ale także manifestacją uczuć patriotycznych. Jest tekstem, który należy do dyskursu żałobnego i jednocześnie w pełni wpisuje się w dyskurs religijno-patriotyczny. Decyduje o tym kontekst sytuacyjny (pierwsza wojna światowa) i społeczno-kulturowy.

  • Issue Year: 14/2014
  • Issue No: 14
  • Page Range: 289-299
  • Page Count: 11
  • Language: Polish