In the circle of the church, taverns and gallows. A contribution to the history of social life in Wieluń in the first half of the 16th century Cover Image

W kręgu kościoła, karczmy i szubienicy. Przyczynek do dziejów życia społecznego Wielunia w pierwszej połowie XVI w.
In the circle of the church, taverns and gallows. A contribution to the history of social life in Wieluń in the first half of the 16th century

Author(s): Tomasz Andrzej Nowak
Subject(s): History of Church(es), Social history, 16th Century
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Miejsc, które mogłyby symbolizować obszary aktywności społecznej jest naturalnie więcej. Dla przykładu można by tu wymienić przywołaną na wstępie studnię, poza tym ratusz, czyli siedzibę władz miejskich, gdzie skupiało się życie polityczne miasta. Takimi miejscami w sferze gospodarczej mogą być jatki, kramy czy warsztaty. Łaźnię można utożsamiać z higieną mieszczan, ale też miejscem spotkań towarzyskich i rozrywki. Przykłady można mnożyć, nie dla wszystkich zagadnień jednak zachowała się wystarczająca podstawa źródłowa.

  • Issue Year: 14/2014
  • Issue No: 14
  • Page Range: 169-181
  • Page Count: 13
  • Language: Polish