PROVING THE INFRINGEMENT OF DIGITAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: OVERVIEW OF THE ANGLO-SAXON LEGAL SYSTEM Cover Image

ДОКАЗИВАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ПОВРЕДА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – ОСВРТ НА АНГЛОСАКСОНСКИ ПРАВНИ СИСТЕМ
PROVING THE INFRINGEMENT OF DIGITAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: OVERVIEW OF THE ANGLO-SAXON LEGAL SYSTEM

Author(s): Vidoje Spasić, Branko Stevanović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: digital evidence; digital forensics; digital technology; intellectual property

Summary/Abstract: Развој дигиталне технологије довео је до драматичног пораста сајбер криминала у разним областима, а нарочито на пољу интелектуалне својине. Корисници све више користе рачунаре и друге електронске уређаје за вршење повреда интелектуалне својине. Притом, многи починиоци оваквих дела верују да се могу изгубити у мору личних и мрежних рачунара и да могу избећи одговорност за учињене радње. Ипак, ствари не стоје тако. Уколико је извршена злоупотреба рачунара, он се може претражити и анализирати, па је тако могућеутврдити одговорност починиоца дела. Ово се врши утврђивањем дигиталних доказа, који се од осталих материјалних доказа разликују по формиу којој су инкорпорисане информације, а то је дигитална форма која подразумева неки електронски или магнетни уређај. Поступак утврђивања дигиталних доказа спроводе сертификовани рачунарски форензичари, употребом различитих техника и алата, поштујући одговарајуће процедуре, јер се подаци током прикупљања могу изгубити или оштетити.У раду су обрађени најважнији аспекти доказивања дигиталних повреда интелектуалне својине, као и проблеми који се појављују у вези са тим, са посебним освртом на англосаксонско право.

  • Issue Year: LIV/2015
  • Issue No: 69
  • Page Range: 201-224
  • Page Count: 24
  • Language: Serbian