"Truth in Literature" - 5th Axiological Conference, Lublin, October 4 - 6, 2007. Cover Image

„Prawda w literaturze” - V Konferencja Aksjologiczna, Lublin, 4 – 6 października 2007.
"Truth in Literature" - 5th Axiological Conference, Lublin, October 4 - 6, 2007.

Author(s): Małgorzata Pater
Subject(s): Studies of Literature, Conference Report
Published by: OFFICINA SIMONIDIS. Wydawnictwo Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Summary/Abstract: W dniach od 4 do 6 października 2007 roku trwały w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim imienia Jana Pawła II obrady V Konferencji Aksjologicznej, zatytułowanej „Prawda w literaturze”. Było to kolejne z cyklu sympozjów, organizowanych od dwudziestu pięciu lat przez Katedrę Teorii Literatury KUL i poświęconych zagadnieniom wartości w badaniach literackich i w samej literaturze. Pierwsza konferencja aksjologiczna odbyła się dokładnie przed ćwierćwieczem (w 1982 roku), a jej inicjatorem, podobnie jak i drugiej (z 1986 roku) był Stefan Sawicki. Materiały z obu konferencji ukazały się w roku 1986 (O wartościowaniu w badaniach literackich, red. S. Sawicki, W. Panas) i 1992 (Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tyszczyk). Ich celem było, jak piszą redaktorzy obu tomów, „przywołanie i ożywienie” oraz „pogłębienie” nurtu aksjologicznego w polskich badaniach literackich.

  • Issue Year: 1/2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 363-368
  • Page Count: 6
  • Language: Polish